Chuyên Giúp ViệcChuyên Giúp Việc
089.898.1357
089.898.1357
7h00 - 21h00
Hà Nội

Nam, nữ lao động phổ thông

NAM, NỮ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Dịch vụ cung cấp Nam/ Nữ lao động phổ thông là một dịch vụ thế mạnh của Chuyên Giúp Việc. Lao động phổ thông được Chúng tôi tuyển dụng, chọn lọc và phân loại hồ sơ về lý lịch nhân sự. Các lao động ở độ tuổi trẻ và […]
Xem thêm